Zasiedzenie nieruchomości jest możliwe tylko w przypadku łącznego spełnienia się pewnych warunków – przesłanek zasiedzenia nieruchomości, wyjaśniałem tą kwestię w poprzednim wpisie.  Jak pamiętasz z ostatniego wpisu, dobra wiara posiadacza nieruchomości w istotny sposób wpływa na długość okresu niezbędnego dla zasiedzenia gruntu.

W ramach tego wpisu chciałbym powiedzieć na ten temat kilka słów więcej, tym samym wyjaśnić Ci w jaki sposób istnienie dobrej albo złej wiary wpływa na proces i możliwość zasiedzenia nieruchomości oraz rzeczy ruchomych.

Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Nieruchomość można zasiedzieć w dobrej i złej wierze

Zasiedzenie nieruchomości jest możliwe tak przez osobę działającą w dobrej wierze, jak i przez osobę działającą w złej wierze. W uproszczeniu oznacza to, że zasiedzieć nieruchomość może zwłaszcza osoba, która wie, że nie jest jej prawowitym właścicielem, osoba władająca taką nieruchomością z premedytacją celem jej zasiedzenia.

W przypadku zasiedzenia nieruchomości dobra wiara istniejąca po stronie osoby zasiadującej ma jedno istotne znaczenie – skraca okres niezbędny do zasiedzenia nieruchomości. Jaki to okres? Opowiem Ci o tym w jednym z kolejnych materiałów wideo. Ujmując sprawę z innej strony – zasiedzenie nieruchomości przez osobę działającą w złej wierze zajmie dużo więcej czasu, niż zasiadzenie przez osobę działającą w dobrej wierze.

Ważna jest dobra wiara na początku zasiadywania nieruchomości

Możesz także zadawać sobie pytanie, co stanie się w przypadku kiedy proces zasiadywania rozpoczął się w dobrej wierze, a dopiero potem wyszły na jaw okoliczności, które uzasadniałyby traktowanie tej osoby jako działającej w złej wierze.

Kwestia ta jest bez znaczenia z punktu widzenia procesu zasiadywania nieruchomości. Z tego punktu widzenia ocena, czy posiadacz nieruchomości jest w dobrej, czy też w złej wierze dokonywana jest jednorazowo – na samym początku biegu zasiedzenia nieruchomości, to jest w chwili objęcia tej rzeczy we władanie jako tak zwany posiadacz samoistny. Późniejsze okoliczności nie mają wpływu na długość biegu okresu zasiedzenia, osoba ta będzie z tego punktu widzenia zawsze oceniana tak, jakby objęła rzecz we władanie w dobrej wierze.

Zasiedzenie ruchomości jest możliwe tylko w dobrej wierze

Jak wygląda kwestia dobrej i złej wiary z punktu widzenia zasiedzenia rzeczy ruchomej? Kwestia zasiadywania w dobrej wierze ma dużo większe znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że zasiedzenie rzeczy ruchomej w złej wierze nie jest w ogóle możliwe.

Co więcej dobra wiara w posiadaniu rzeczy ruchomej musi istnieć przez cały okres niezbędny dla jej zasiedzenia, a zatem odmiennie niż w przypadku nieruchomości. W związku z tym nawet jeżeli osoba zasiadająca rzecz ruchomą rozpoczęła proces zasiadywania w dobrej wierze, a potem dowiedziała się o okolicznościach uzasadniających jej traktowanie jako osoby posiadającej w złej wierze, to zasiedzenie nie będzie w ogóle możliwe.

Dobra albo zła wiara mają duże znaczenie z punktu widzenia zasiedzenia

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Dobra wiara ma odmienne znaczenie w przypadku zasiedzenia nieruchomości oraz w przypadku zasiedzenia rzeczy ruchomej. O ile w przypadku zasiedzenia nieruchomości działanie w złej wierze wydłuża jedynie okres niezbędny do zasiedzenia nieruchomości, to w przypadku rzeczy ruchomej działanie w złej wierze w ogóle wyłącza możliwość zasiedzenia takiej rzeczy.