W poprzednim wpisie wyjaśniłem ci czym jest zasiedzenie. Wspomniałem tam, że aby doszło do zasiedzenia koniecznych jest spełnienie kilku warunków. Dzisiaj chciałbym w możliwie najkrótszy sposób przedstawić Ci warunki, jaki muszą zostać spełnione aby doszło do zasiedzenia nieruchomości, na przykład gruntu.

Chciałbym także zwrócić Twoją uwagę na fakt, że warunki zasiedzenia nieruchomości są nieco inne od tych wymaganych dla zasiedzenia rzeczy ruchomej. Wyjaśnię to w jednym z kolejnych wpisów na blogu.

Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Co musi się stać aby można było zasiedzieć nieruchomość?

Dla zasiedzenia nieruchomości konieczne jest łączne wystąpienie dwóch okoliczności:

  1. tak zwanego samoistnego posiadania nieruchomości (na przykład gruntu); oraz
  2. upływ czasu niezbędnego do zasiedzenia nieruchomości.

Samoistne posiadanie nieruchomości

Jeżeli chodzi o pierwszy z wymienionych przed chwilą warunków (to jest warunek samoistnego posiadania nieruchomości) to w uproszczeniu oznacza to, że osoba zasiadująca nieruchomość powinna władać nią tak jak czyniłby to właściciel tej nieruchomości.

W języku prawniczym sens posiadania samoistnego tłumaczy się z wykorzystaniem dwóch pojęć:

  1. corpus – chodzi o możliwość wykonywania fizycznego władztwa nad zasiadywaną nieruchomością;
  2. animus – chodzi o wolę posiadania zasiadywanej nieruchomości tak jak właściciel.

O tym w jaki sposób należy posiadać nieruchomość aby mogło dojść do zasiedzenia przygotuję już wkrótce bardziej obszerny wpis. Zagadnienie to jest samo w sobie dosyć skomplikowane, chciałbym aby zostało przedstawione dostatecznie precyzyjnie.

Jak długo trzeba zasiadywać nieruchomość?

Jeżeli zaś chodzi o drugą z okoliczności, o których mówiłem wcześniej – to jest o upływ czasu niezbędnego do zasiedzenia nieruchomości – to okres okres wymagany dla zasiedzenia nieruchomości jest zróżnicowany.

W chwili obecnej długość tego okresu wynosi 20 albo 30 lat. Możesz zadawać sobie pytanie od czego zależy długość tego okresu, w jakiej sytuacji jest on krótszy, a w jakiej dłuższy. Zależy to od tego, czy do posiadania samoistnego doszło w dobrej, czy też w złej wierze.

Kwestię tą wyjaśnię Ci w kolejnym materiale wideo, który umieszczę na moim blogu. Zapraszam Cię do jego obejrzenia już w tej chwili.

Co powinieneś zapamiętać o przesłankach zasiedzenia nieruchomości?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Zasiedzenie nieruchomości może wystąpić w sytuacji łącznego wystąpienia dwóch elementów:

  1. samoistnego posiadania nieruchomości oraz;
  2. upływu czasu niezbędnego dla jej zasiedzenia.

Pamiętaj jednak, że długość czasu niezbędnego do zasiedzenia nieruchomości jest zróżnicowana w zależności od dobrej lub złej wiary posiadacza nieruchomości.