Dobra wiara ma istotny wpływ na proces zasiadywania nieruchomości – dla zasiedzenia nieruchomości przez osobę działającą w dobrej wierze okres zasiedzenia jest krótszy, dla osoby działającej w złej wierze jest on z kolei dłuższy.

Dzisiaj chciałbym przedstawić Ci kilka interesujących informacji na temat okresu jaki jest niezbędny dla zasiedzenia nieruchomości oraz dla zasiedzenia rzeczy ruchomej. Czy zapoznałeś się już z podstawowymi wpisami dotyczącymi zasiedzenia? Wiedza o tym, czym jest zasiedzenie oraz jakie są przesłanki zasiedzenia nieruchomości pozwoli Ci lepiej zrozumieć dzisiejszy wpis.

Jeżeli nie możesz obejrzeć nagrania, przeczytaj tekst znajdujący się poniżej. Przygotowałem dla Ciebie transkrypcję mojej wypowiedzi.

Długość okresu zasiedzenia nieruchomości jest zróżnicowana

Termin dla zasiedzenia nieruchomości jest zróżnicowany i w chwili obecnej wynosi:

  1. 20 lat dla posiadacza zasiadującego nieruchomość w dobrej wierze
  2. 30 lat dla posiadacza zasiadującego nieruchomość w złej wierze.

W tym momencie chciałbym przypomnieć Ci, że z punktu widzenia oceny dobrej albo złej wiary, w której znajduje się osoba zasiadujaca nieruchomość, a w konsekwencji z punktu widzenia ustalenia długości terminu niezbędnego dla zasiedzenia nieruchomości, interesuje nas moment początkowy – moment, w którym osoba ta objęła władztwo nad nieruchomością. Wyjaśniłem tą kwestię szerzej we wpisie dotyczącym dobrej i złej wiary w zasiedzeniu.

Jeżeli w chwili początkowej osoba ta była w dobrej wierze, to nawet późniejsze powzięcie przez tą osobę wiedzy uzasadniającej traktowanie jej jako osoby działającej w złej wierze (na przykład, że wiedzy, że nie jest ona właścicielem nieruchomości) dla zasiedzenia tej nieruchomości wystarczający będzie krótszy 20 letni okres. Innymi słowy – długość terminu niezbędnego dla zasiedzenia nieruchomości określa się tylko raz, tylko na moment, w których doszło do objęcia władztwa nad zasiadywaną nieruchomością.

Jaki jest okres zasiedzenia ruchomości?

Jaki czas musi upłynąć dla zasiedzenia rzeczy ruchomej? Czas ten jest zdecydowanie krótszy, wynosi jedynie 2 lata od chwili objęcia rzeczy ruchomej w posiadanie samoistne. W przypadku rzeczy ruchomej nie występuje zróżnicowanie okresu niezbędnego dla zasiedzenia w zależności od dobrej albo złej wiary posiadacza. Pamiętaj, że zasiedzenie rzeczy ruchomej w złej wierze nie jest w ogóle możliwe. Wyjaśniłem to szerzej w poprzednim wpisie.

Długość okresu zasiedzenia może być zależna od innych okoliczności

Na koniec chciałby zwrócić Twoją uwagę na jedną istotną rzecz – informacje przedstawione powyżej to informacje bardzo podstawowe jeżeli chodzi o okres niezbędny do zasiedzenia rzeczy ruchomej albo nieruchomości.

Długość terminów, których upływ jest niezbędny dla zasiedzenia ulegała zmianom na przestrzeni lat, istnieją także szczególne regulacje dotyczące doliczania okresów posiadania poprzednich posiadaczy, czy upływu okresu zasiedzenia przeciwko osobie niemającej pełnej zdolności do czynności prawnych, w uproszczeniu niepełnoletniej. Kwestie te postaram się systematycznie omawiać na moim blogu.

Co warto zapamiętać o długości okresu zasiedzenia?

Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Okres niezbędny dla zasiedzenia nieruchomości jest zróżnicowany w zależności od dobrej albo złej wiary osoby zasiadujacej nieruchomość – dla osoby działającej w dobrej wierze wynosi on 20 lat, dla osoby w złej wierze 30 lat.

W przypadku zasiedzenia rzeczy ruchomej okres ten wynosi 2 lata dla posiadacza w dobrej wierze, zaś zasiedzenie rzeczy ruchomej przez posiadacza w złej wierze nie jest w ogóle możliwe.