Posts filed under: zasiedzenie ruchomości

Przesłanki zasiedzenia rzeczy ruchomej

Zasiedzenie rzeczy ruchomej budzi zdecydowanie mniej emocji niż sprawy związane z zasiedzeniem nieruchomości, zwłaszcza gruntów oraz budynków (domów) znajdujących się na tych gruntach. W jednym z poprzednich wpisów wyjaśniłem Ci co musi się stać aby było możliwe zasiedzenie nieruchomości, mówiąc inaczej jakie są przesłanki zasiedzenia nieruchomości. Czy zasiedzenie rzeczy ruchomej wygląda tak samo, czy wystarczy spełnienie się tych samych okoliczności? Nie, zasiedzenie rzeczy ruchomej przebiega nieco odmiennie. W jakiś sposób? Dowiesz się tego oglądając ten materiał wideo.

Czym jest dobra i zła wiara przy zasiedzeniu?

Dobra wiara wpływa na długość okresu niezbędnego dla zasiedzenia nieruchomości. Dobra wiara jest niezbędna dla zasiedzenia rzeczy ruchomej. Między inny o tych kwestiach mówiłem Ci w poprzednich materiałach wideo umieszczonych na moim blogu: zasiedzenie w dobrej i złej wierze oraz długość okresu zasiedzenia oraz warunki zasiedzenia nieruchomości. Dzisiaj chciałbym udzielić Ci odpowiedzi na jedno kluczowe pytanie: co to znaczy, że osoba zasiadująca nieruchomość albo rzecz ruchomą jest w dobrej wierze? Jak należy rozumieć pojęcie dobrej wiary w kontekście zasiedzenia?

Długość okresu zasiedzenia

Dobra wiara ma istotny wpływ na proces zasiadywania nieruchomości – dla zasiedzenia nieruchomości przez osobę działającą w dobrej wierze okres zasiedzenia jest krótszy, dla osoby działającej w złej wierze jest on z kolei dłuższy.

Dzisiaj chciałbym przedstawić Ci kilka interesujących informacji na temat okresu jaki jest niezbędny dla zasiedzenia nieruchomości oraz dla zasiedzenia rzeczy ruchomej. Czy zapoznałeś się już z podstawowymi wpisami dotyczącymi zasiedzenia? Wiedza o tym, czym jest zasiedzenie oraz jakie są przesłanki zasiedzenia nieruchomości pozwoli Ci lepiej zrozumieć dzisiejszy wpis.

Zasiedzenie w dobrej i złej wierze

Zasiedzenie nieruchomości jest możliwe tylko w przypadku łącznego spełnienia się pewnych warunków – przesłanek zasiedzenia nieruchomości, wyjaśniałem tą kwestię w poprzednim wpisie. Jak pamiętasz z ostatniego wpisu, dobra wiara posiadacza nieruchomości w istotny sposób wpływa na długość okresu niezbędnego dla zasiedzenia gruntu.

W ramach tego wpisu chciałbym powiedzieć na ten temat kilka słów więcej, tym samym wyjaśnić Ci w jaki sposób istnienie dobrej albo złej wiary wpływa na proces i możliwość zasiedzenia nieruchomości oraz rzeczy ruchomych.