Posts filed under: okres zasiedzenia

Długość okresu zasiedzenia

Dobra wiara ma istotny wpływ na proces zasiadywania nieruchomości – dla zasiedzenia nieruchomości przez osobę działającą w dobrej wierze okres zasiedzenia jest krótszy, dla osoby działającej w złej wierze jest on z kolei dłuższy.

Dzisiaj chciałbym przedstawić Ci kilka interesujących informacji na temat okresu jaki jest niezbędny dla zasiedzenia nieruchomości oraz dla zasiedzenia rzeczy ruchomej. Czy zapoznałeś się już z podstawowymi wpisami dotyczącymi zasiedzenia? Wiedza o tym, czym jest zasiedzenie oraz jakie są przesłanki zasiedzenia nieruchomości pozwoli Ci lepiej zrozumieć dzisiejszy wpis.

Zasiedzenie w dobrej i złej wierze

Zasiedzenie nieruchomości jest możliwe tylko w przypadku łącznego spełnienia się pewnych warunków – przesłanek zasiedzenia nieruchomości, wyjaśniałem tą kwestię w poprzednim wpisie. Jak pamiętasz z ostatniego wpisu, dobra wiara posiadacza nieruchomości w istotny sposób wpływa na długość okresu niezbędnego dla zasiedzenia gruntu.

W ramach tego wpisu chciałbym powiedzieć na ten temat kilka słów więcej, tym samym wyjaśnić Ci w jaki sposób istnienie dobrej albo złej wiary wpływa na proces i możliwość zasiedzenia nieruchomości oraz rzeczy ruchomych.

Przesłanki zasiedzenia nieruchomości

W poprzednim wpisie wyjaśniłem ci czym jest zasiedzenie. Wspomniałem tam, że aby doszło do zasiedzenia koniecznych jest spełnienie kilku warunków. Dzisiaj chciałbym w możliwie najkrótszy sposób przedstawić Ci warunki, jaki muszą zostać spełnione aby doszło do zasiedzenia nieruchomości, na przykład gruntu.

Chciałbym także zwrócić Twoją uwagę na fakt, że warunki zasiedzenia nieruchomości są nieco inne od tych wymaganych dla zasiedzenia rzeczy ruchomej. Wyjaśnię to w jednym z kolejnych wpisów na blogu.

Czym jest zasiedzenie?

Pierwszy wpis na blogu dotyczącym zasiedzenia nie może chyba odpowiadać na inne pytanie niż to czym jest zasiedzenie. Odpowiedź na to podstawowe pytanie stanowi jedynie wstęp do podzielenia się z Tobą moją wiedzą i doświadczeniem ze złożoną problematyką zasiedzenia nieruchomości.

Znajomość odpowiedzi właśnie na to podstawowe pytanie powinna być dla Ciebie kluczowa jeżeli poszukujesz informacji o tym jak zasiedzieć cudzą rzecz albo podejrzewasz, że inna osoba może zmierzać do zasiedzenia Twojej rzeczy.