Dobra wiara ma istotny wpływ na proces zasiadywania nieruchomości – dla zasiedzenia nieruchomości przez osobę działającą w dobrej wierze okres zasiedzenia jest krótszy, dla osoby działającej w złej wierze jest on z kolei dłuższy.

Dzisiaj chciałbym przedstawić Ci kilka interesujących informacji na temat okresu jaki jest niezbędny dla zasiedzenia nieruchomości oraz dla zasiedzenia rzeczy ruchomej. Czy zapoznałeś się już z podstawowymi wpisami dotyczącymi zasiedzenia? Wiedza o tym, czym jest zasiedzenie oraz jakie są przesłanki zasiedzenia nieruchomości pozwoli Ci lepiej zrozumieć dzisiejszy wpis.